Ceník přistavení a odvoz kontejnerů, likvidace odpadu a suti

ceny platné od 20.5.2020

Paušální cena obsahuje přistavení, pronájem a odvoz kontejneru i poplatek za likvidaci odpadu.

objem kont., užit. hmotnost:                  druh odpadu:                       paušální cena:

 

kontejner  3m3  –  max 4t                       stavební suť                       1.900,-Kč  +21% DPH

 

kontejner  3m3  –  max 4t                       výkopová zemina               1.700,-Kč  +21% DPH

 

kontejner  3m3  –  max 4t                       netříděný  odpad*               2.700,-Kč  +21% DPH

 

kontejner  6m3  –  max 8t                        stavební suť                         3.500,-Kč  +21% DPH

 

kontejner  6m3  –  max 8t                        výkopová zemina               3.300,-Kč  +21% DPH

 

kontejner  6m3  –  max 4t                       netříděný  odpad*               3.250,-Kč  +21% DPH

 

kontejner  9m3  –  max 4t                       netříděný  odpad*               3.850,-Kč  +21% DPH

 

kontejner  12m3  –  max 4t                     netříděný  odpad*               4.450,-Kč  +21% DPH

 

kontejner  22m3  –  max 4t                     netříděný odpad*                8.900,-Kč  +21% DPH

 

cena za     1m3                                       asfaltová lepenka              2.900,-Kč  +21% DPH

 
likvidace nebezpečných odpadů, kapalin a kalů smluvní ceny
*netříděný odpad – rozumí se objemný stavební nebo komunální odpad bez příměsí suti nebo zeminy. V případě většího podílu suti nebo zeminy v kontejneru na netříděný odpad než 10% jsme nuceni účtovat paušální poplatek 800,-Kč za dodatečné vytřídění odpadu
paušální cena  již obsahuje všechny náklady,  na dopravu,  skládkovné  apod.

V případě většího počtu objednaných kontejnerů na stejném místě poskytujeme výrazné slevy – až 20%.

 

Dispečink: 608 706 297 nebo 241 910 223